Comprar Escudos do Novo Sistema


1 Escudo - Φ16
H Batista em letras pequenas
   1986 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g H Batista em letras pequenas (MC)
   1986 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g H Batista em letras pequenas (REG)
   1986 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g H Batista em letras pequenas (BC)
   1986 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g H Batista em letras pequenas (MBC)
   1986 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g H Batista em letras pequenas (BELA)
   1986 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g H Batista em letras pequenas (SOB)

1 Escudo - Φ16
»
   1987 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (MC)
   1987 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (REG)
   1987 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BC)
   1987 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (MBC)
   1987 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BELA)
   1987 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (SOB)
   1988 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (MC)
   1988 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (REG)
   1988 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BC)
   1988 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (MBC)
   1988 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BELA)
   1988 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (SOB)
   1989 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (MC)
   1989 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (REG)
   1989 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BC)
   1989 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (MBC)
   1989 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BELA)
   1989 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (SOB)
   1990 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (REG)
   1990 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BC)
   1990 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (MBC)
   1990 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BELA)
   1990 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (SOB)
   1991 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (MC)
   1991 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (REG)
   1991 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BC)
   1991 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (MBC)
   1991 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BELA)
   1991 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (SOB)
   1992 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (MC)
   1992 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (REG)

1 Escudo - Φ16
H Batista em letras grandes
   1992 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g H Batista em letras grandes (REG)

1 Escudo - Φ16
»
   1992 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BC)
   1992 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (MBC)

1 Escudo - Φ16
H Batista em letras grandes
   1992 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g H Batista em letras grandes (MBC)

1 Escudo - Φ16
»
   1992 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BELA)

1 Escudo - Φ16
H Batista em letras grandes
   1992 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g H Batista em letras grandes (BELA)

1 Escudo - Φ16
»
   1992 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (SOB)

1 Escudo - Φ16
H Batista em letras grandes
   1992 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g H Batista em letras grandes (SOB)

1 Escudo - Φ16
»
   1993 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (REG)
   1993 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BC)
   1993 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (MBC)
   1993 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BELA)
   1993 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (SOB)
   1994 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (MC)
   1994 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (REG)
   1994 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BC)
   1994 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (MBC)
   1994 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BELA)
   1994 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (SOB)
   1995 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (REG)
   1995 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BC)
   1995 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (MBC)
   1995 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BELA)
   1996 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (MC)
   1996 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (REG)
   1996 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BC)
   1996 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (MBC)
   1996 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BELA)
   1996 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (SOB)
   1997 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BC)
   1997 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (MBC)
   1997 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BELA)
   1997 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (SOB)
   1998 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (MC)
   1998 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (REG)
   1998 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BC)
   1998 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BELA)
   1998 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (SOB)
   1999 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (MC)
   1999 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BC)
   1999 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (MBC)
   1999 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BELA)
   1999 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (SOB)
   2000 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (MC)
   2000 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (REG)
   2000 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BC)
   2000 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (MBC)
   2000 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BELA)
   2000 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (SOB)
   2001 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BC)
   2001 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (BELA)
   2001 La-Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 1.7g » (SOB)

5 Escudos - Φ21
   1964 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MC)
   1964 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (REG)
   1964 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BC)
   1964 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MBC)
   1964 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BELA)
   1971 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (REG)
   1971 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BC)
   1971 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MBC)
   1971 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BELA)
   1986 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MC)
   1986 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (REG)
   1986 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BC)
   1986 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MBC)
   1986 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BELA)
   1986 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (SOB)
   1987 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MC)
   1987 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (REG)
   1987 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BC)
   1987 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MBC)
   1987 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BELA)
   1987 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (SOB)
   1988 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MC)
   1988 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (REG)
   1988 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BC)
   1988 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MBC)
   1988 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BELA)
   1988 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (SOB)
   1989 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MC)
   1989 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (REG)
   1989 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BC)
   1989 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MBC)
   1989 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BELA)
   1989 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (SOB)
   1990 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MC)
   1990 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (REG)
   1990 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BC)
   1990 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MBC)
   1990 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BELA)
   1990 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (SOB)
   1991 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MC)
   1991 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (REG)
   1991 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BC)
   1991 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MBC)
   1991 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BELA)
   1992 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (REG)
   1992 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BC)
   1992 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MBC)
   1992 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BELA)
   1992 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (SOB)
   1993 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (REG)
   1993 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BC)
   1993 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MBC)
   1993 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BELA)
   1998 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MC)
   1998 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (REG)
   1998 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BC)
   1998 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MBC)
   1998 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BELA)
   1998 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (SOB)
   1999 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MC)
   1999 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (REG)
   1999 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (REG)
   1999 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BC)
   1999 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BC)
   1999 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MBC)
   1999 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MBC)
   1999 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BELA)
   1999 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BELA)
   1999 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (SOB)
   1999 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (SOB)
   2000 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BC)
   2000 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BC)
   2000 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MBC)
   2000 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MBC)
   2000 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BELA)
   2000 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BELA)
   2000 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (SOB)
   2000 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (SOB)
   2001 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BC)
   2001 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (MBC)
   2001 La Ní (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 5.3g (BELA)

10 Escudos - Φ23.5
   1972 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (REG)
   1972 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BC)
   1972 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MBC)
   1972 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BELA)
   1980 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MC)
   1980 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (REG)
   1980 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BC)
   1980 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MBC)
   1980 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BELA)
   1980 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (SOB)
   1981 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MC)
   1981 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (REG)
   1981 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BC)
   1981 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MBC)
   1981 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BELA)
   1981 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (SOB)
   1982 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MC)
   1982 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (REG)
   1982 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BC)
   1982 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MBC)
   1982 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BELA)
   1983 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MC)
   1983 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (REG)
   1983 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MBC)
   1983 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BELA)
   1985 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MC)
   1985 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (REG)
   1985 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BC)
   1985 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MBC)
   1985 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BELA)
   1985 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (SOB)
   1986 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MC)
   1986 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (REG)
   1986 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BC)
   1986 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MBC)
   1986 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BELA)
   1986 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (SOB)
   1987 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MC)
   1987 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (REG)
   1987 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BC)
   1987 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MBC)
   1987 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BELA)
   1987 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (SOB)
   1988 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MC)
   1988 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (REG)
   1988 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BC)
   1988 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MBC)
   1988 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BELA)
   1989 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MC)
   1989 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (REG)
   1989 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BC)
   1989 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MBC)
   1989 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BELA)
   1989 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (SOB)
   1990 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MC)
   1990 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (REG)
   1990 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BC)
   1990 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MBC)
   1990 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BELA)
   1990 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (SOB)
   1991 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BC)
   1991 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MBC)
   1991 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BELA)
   1991 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (SOB)
   1992 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MC)
   1992 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (MBC)
   1992 La-Ni (Cu 790, Zn 200, Ni 10) 7.4g (BELA)

20 Escudos - Φ26.5
por: Lagoa Henriques / Norte Almeida
   1985 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g por: Lagoa Henriques / Norte Almeida (BC)
   1985 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g por: Lagoa Henriques / Norte Almeida (MBC)
   1985 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g por: Lagoa Henriques / Norte Almeida (BELA)
   1985 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g por: Lagoa Henriques / Norte Almeida (SOB)

20 Escudos - Φ26.5
   1986 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (MC)
   1986 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (REG)
   1986 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (BC)
   1986 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (MBC)
   1986 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (BELA)
   1986 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (SOB)
   1987 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (MC)
   1987 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (REG)
   1987 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (BC)
   1987 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (MBC)
   1987 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (BELA)
   1987 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (SOB)
   1988 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (MC)
   1988 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (REG)
   1988 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (BC)
   1988 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (MBC)
   1988 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (BELA)
   1988 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (SOB)
   1989 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (REG)
   1989 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (BC)
   1989 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (MBC)
   1989 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (BELA)
   1989 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (SOB)

20 Escudos - Φ26.5
»
   1991 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g » (BC)
   1991 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g » (MBC)
   1991 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g » (BELA)
   1991 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g » (SOB)
   2000 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g » (BC)
   2000 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g » (MBC)
   2000 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g » (BELA)
   2000 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g » (SOB)

20 Escudos - Φ26.5
   2001 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (BC)
   2001 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (MBC)
   2001 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (BELA)
   2001 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 6.9g (SOB)

50 Escudos - Φ31
   1971 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g (MBC)
   1971 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g (BELA)
   1971 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g (SOB)

50 Escudos - Φ31
R: escudetes verticais
   1986 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g R: escudetes verticais (REG)
   1986 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g R: escudetes verticais (BC)
   1986 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g R: escudetes verticais (MBC)
   1986 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g R: escudetes verticais (BELA)
   1986 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g R: escudetes verticais (SOB)

50 Escudos - Φ31
R: escudetes horizontais
   1987 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g R: escudetes horizontais (REG)
   1987 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g R: escudetes horizontais (BC)
   1987 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g R: escudetes horizontais (MBC)
   1987 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g R: escudetes horizontais (BELA)
   1987 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g R: escudetes horizontais (SOB)

50 Escudos - Φ31
»
   1988 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g » (MC)
   1988 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g » (REG)
   1988 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g » (BC)
   1988 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g » (MBC)
   1988 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g » (BELA)
   1988 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g » (SOB)
   1989 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g » (REG)
   1989 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g » (BC)
   1989 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g » (MBC)
   1989 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g » (BELA)
   1989 Cupro-Níquel (Cu 750, Ni 250) 9.4g » (SOB)

100 Escudos - Φ25
Bordo com 12 sectores
   1989 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g Bordo com 12 sectores (REG)
   1989 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g Bordo com 12 sectores (BC)
   1989 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g Bordo com 12 sectores (MBC)
   1989 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g Bordo com 12 sectores (BELA)
   1989 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g Bordo com 12 sectores (SOB)

100 Escudos - Φ25
»
   1990 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (MC)
   1990 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (REG)
   1990 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (BC)

100 Escudos - Φ25
Bordo com 10 sectores
   1990 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g Bordo com 10 sectores (BC)

100 Escudos - Φ25
»
   1990 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (MBC)

100 Escudos - Φ25
Bordo com 10 sectores
   1990 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g Bordo com 10 sectores (MBC)

100 Escudos - Φ25
»
   1990 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (BELA)

100 Escudos - Φ25
Bordo com 10 sectores
   1990 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g Bordo com 10 sectores (BELA)

100 Escudos - Φ25
Bordo com 12 sectores
   1991 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g Bordo com 12 sectores (REG)
   1991 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g Bordo com 12 sectores (BC)

100 Escudos - Φ25
Bordo com 10 sectores
   1991 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g Bordo com 10 sectores (BC)

100 Escudos - Φ25
Bordo com 12 sectores
   1991 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g Bordo com 12 sectores (MBC)

100 Escudos - Φ25
Bordo com 10 sectores
   1991 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g Bordo com 10 sectores (MBC)

100 Escudos - Φ25
Bordo com 12 sectores
   1991 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g Bordo com 12 sectores (BELA)

100 Escudos - Φ25
Bordo com 10 sectores
   1991 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g Bordo com 10 sectores (BELA)

100 Escudos - Φ25
»
   1992 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (MC)
   1992 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (BC)
   1992 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (MBC)
   1992 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (BELA)
   1997 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (REG)
   1997 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (BC)
   1997 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (MBC)
   1997 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (BELA)
   1997 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (SOB)
   1998 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (MC)
   1998 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (REG)
   1998 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (BC)
   1998 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (MBC)
   1998 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (BELA)
   1999 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (BC)
   1999 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (MBC)
   1999 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (BELA)
   1999 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (SOB)
   2000 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (BC)
   2000 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (MBC)
   2000 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (BELA)
   2000 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (SOB)
   2001 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (BC)
   2001 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (MBC)
   2001 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (BELA)
   2001 Cu-Ni (Cu 750, Ni 250) + La-Ni 8.3g » (SOB)

200 Escudos - Φ28
»
   1991 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g » (MC)
   1991 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g » (BC)
   1991 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g » (MBC)
   1991 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g » (BELA)
   1991 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g » (SOB)

200 Escudos - Φ28
R: figura maior
   1992 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g R: figura maior (MC)
   1992 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g R: figura maior (BC)
   1992 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g R: figura maior (MBC)
   1992 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g R: figura maior (BELA)
   1992 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g R: figura maior (SOB)
   1997 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g R: figura maior (BC)

200 Escudos - Φ28
R: figura menor
   1997 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g R: figura menor (MBC)

200 Escudos - Φ28
R: figura maior
   1997 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g R: figura maior (MBC)

200 Escudos - Φ28
R: figura menor
   1997 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g R: figura menor (BELA)
   1997 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g R: figura menor (SOB)
   1998 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g R: figura menor (MBC)
   1998 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g R: figura menor (BELA)
   1998 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g R: figura menor (SOB)

200 Escudos - Φ28
»
   1999 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g » (REG)
   1999 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g » (BC)
   1999 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g » (MBC)
   1999 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g » (BELA)
   2000 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g » (MC)
   2000 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g » (BC)
   2000 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g » (MBC)
   2000 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g » (BELA)
   2000 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g » (SOB)
   2001 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g » (BC)
   2001 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g » (MBC)
   2001 La-Ní + Cupro-Níquel 9.8g » (BELA)